Privacy en persoonsgegevens (GDPR)

  • « De Weesjes van Kontum » VZW hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en gaat zeer zorgvuldig om met de inlichtingen die u ons bezorgt. Wij stellen alles in het werk om uw data te beschermen en te beveiligen en geven ze niet door aan derden.
  • Uw gegevens worden door « De Weesjes van Kontum » VZW opgeslagen in een elektronisch bestand (Infodons). Ze worden bewaard en gebruikt voor elke communicatie in verband met de activiteiten en de fondsenwerving van de VZW.
  • Wij beschouwen onze donateurs als bevoorrechte partners die wij op de hoogte willen houden van onze actualiteit. Als donateur ontvangt u bijgevolg regelmatig nieuws over onze activiteiten of onze acties. Wij kunnen u deze informatie toesturen per brief of E-mail. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u om ons dit telefonisch of schriftelijk (post, E-mail) te melden.
  • U kunt op elk ogenblik toegang vragen tot de gegevens die wij over u bezitten, deze laten wijzigen of wissen, in de mate waarin dit de goede werking van onze organisatie niet in het gedrang brengt.
  • Als u vragen heeft over het bewaren, het beheren en de veiligheid van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met Jean-Pierre De Rouck – j.p.derouck@gmail.com – +32 474 638 550.