HISTORIEK en CONTEXT

Complexe Historische en Geografische Context

Vietnam zit al bijna 20 jaar in een fase van sterke economische groei en er wordt op allerlei domeinen geïnvesteerd. Maar op het platteland en meer bepaald in de bergstreken heerst nog altijd veel armoede. Vooral bij de 54 etnische minderheidsgroepen in het land is de armoede nog vaak schrijnend. Elk van deze bevolkingsgroepen heeft een eigen cultuur, levenswijze, dialect en tradities. Het is belangrijk dat zij die ook bewaren, maar tegelijk maken zij een mentaliteitswijziging door, ten opzichte van hygiëne, drinkbaar water, gezondheidszorg, …

In de regio Kon Tum op de hoogvlaktes van Centraal-Vietnam blijven landbouw en veeteelt (voornamelijk runderen en varkens) de belangrijkste economische activiteit. De boeren verbouwen voornamelijk maniok, rietsuiker, bananen en rijst. Door de onvruchtbare grond en het subtropische klimaat is een grotere diversiteit in de teelten voorlopig niet mogelijk.

De grootste problemen in deze streek zijn de toegang tot drinkbaar water, gezondheidszorg, hygiëne en onderwijs voor de kinderen.

Tijdens het regenseizoen (de moesson heerst van juni tot november) zijn veel dorpen moeilijk toegankelijk. Zij zijn dan vaak afgesloten van de buitenwereld. Door de hevige regenval, de tyfoons, de modderstromen en terreinverzakkingen kunnen de kinderen vaak lange periodes niet naar school gaan.

Er wordt nog te weinig geïnvesteerd in een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur, in bruggen en wegen. Om op school te geraken moeten de kinderen vaak vele kilometers afleggen en talrijke obstakels overwinnen, soms met gevaar voor eigen leven. De gezinnen zijn vaak ook heel arm. Om al deze redenen blijven veel kinderen al op jonge leeftijd weg uit de school en zetten zij hun ontwikkeling en gezondheid op het spel wanneer zij hun ouders gaan helpen op de velden.