LOPENDE PROJECTEN


Naar school kunnen gaan verbetert Toekomstperspectieven

De bouw van 3 nieuwe klassen in de basisschool van de gemeente Dak To Kan, agglomeratie Dak Ro Ong (district Tu Mo Rong) biedt meer kinderen meer kansen.

De uitvoering van dit grootschalige project kwam in een stroomversnelling terecht toen onze vereniging door de Vietnamese regering officieel werd erkend als “Niet-Goevernementele Organisatie” in Vietnam.

Door de wereldwijde crisis van het coronavirus moesten de twee vrijwilligers hun meest recente missie in maart van dit jaar afbreken. Zij zijn eerder dan gepland naar België teruggekeerd.

Ondanks de pandemie konden de werken in Vietnam gewoon doorgaan. De afgelegen streek in de bergen werd gelukkig immers nauwelijks getroffen door het virus.

Daardoor waren wij in staat om het gebouw volledig te voltooien. Sinds 4 mei gaan de leerlingen opnieuw naar school. Zij hebben ook hun intrek genomen in hun drie nieuwe klassen voor het lager onderwijs.

Uw vrijgevigheid maakt het verschil voor de toekomst van deze kinderen. 

Aarzel niet om bij te dragen tot de bouw van de school, door storting op bankrekening: