Onderwijs

De huidige infrastructuur is nu helemaal geschikt voor 300 leerlingen en hun leerkrachten. Door 3 nieuwe klassen te bouwen en bovendien een refter en sanitaire installaties, zal deze school de 300 leerlingen (meisjes en jongens) in optimale omstandigheden kunnen opvangen. Zo krijgen zij betere kansen om aan hun eigen toekomst te bouwen.

Zodra er weer vluchten naar Vietnam mogelijk zijn, zal één van onze vrijwilligers ter plaatse gaan voor de inrichting van de nieuwe klassen met kwaliteitsvol materiaal en de ruimte die als keuken en refter dienstdoet. Hij zal ter plaatse ook de aankoop van didactisch materiaal beheren.

De 3 verouderde en ondertussen versleten houtvuren worden vervangen door een systeem op gas.