Onderwijs

De huidige infrastructuur is helemaal ongeschikt voor 300 leerlingen en hun leerkrachten. Door 3 nieuwe klassen te bouwen en bovendien een refter en sanitaire installaties, zal deze school de 300 leerlingen (meisjes en jongens) in optimale omstandigheden kunnen opvangen. Zo krijgen zij betere kansen om aan hun eigen toekomst te bouwen.

 

 

Ook de keuken zal helemaal gerenoveerd en uitgerust worden met kwaliteitsvol materiaal. De 3 verouderde en ondertussen versleten houtvuren worden vervangen door een systeem op gas.